Hizmetlerimiz

MDM Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize farklı hukuk alanlarında hizmetler sunuyoruz. 

Aile Hukuku: Boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı ve evlat edinme gibi aile hukuku konularında müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Asker ve Polis Hukuku: Askeri ceza hukuku, askeri idare hukuku, polis disiplin hukuku ve savunma hukuku gibi asker ve polis hukuku alanlarındaki konularda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

Banka Hukuku: Banka sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, bankacılık işlemleri ve banka davaları konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bilişim Hukuku: Bilişim hukuku alanındaki konular, internet yasaları, telif hakları, veri koruma ve siber suçlar gibi konularda müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Boşanma Hukuku: Boşanma davaları, mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konulara yönelik müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Ceza Hukuku: Ceza davaları, ceza hükümleri, savunma hukuku, cezaevi hukuku ve infaz hukuku gibi konularda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

Devre Mülk Hukuku: Tatil köyleri, apart oteller ve zaman paylaşımı gibi konulara yönelik müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Enerji ve Madencilik Hukuku: Enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Havacılık Hukuku: Havacılık hukuku alanındaki konular, hava yolu şirketleri, uçuşlar, uçak kazaları ve tazminat davaları gibi konularda müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

İcra ve İflas Hukuku: İcra takipleri, iflas davaları ve alacak tahsili gibi konularda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

İdare Hukuku: İdari işlemler, kamu hizmetleri, yönetmelikler, kurumlar arası anlaşmalar gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

İlaç Hukuku: İlaçların üretimi, ithalatı, dağıtımı, ruhsatlandırılması ve denetimi gibi konularda müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

İnşaat ve İmar Hukuku: İnşaat projeleri, imar planları, konut satışları, tapu işlemleri ve kira sözleşmeleri gibi konulara yönelik müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İşe alma, iş sözleşmeleri, işçi hakları, iş güvenliği, işten çıkarma, iş kazaları, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi konularda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

Memur Hukuku: Memur atama, terfi, disiplin ve işten çıkarma gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Miras Hukuku: Miras davaları, mirasın paylaşımı, miras hukuku uyuşmazlıkları gibi konularda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

Spor Hukuku: Sporcu sözleşmeleri, kulüp yönetimi, spor müsabakaları ve spor hukuku uyuşmazlıkları gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Tazminat Hukuku: Trafik kazaları, iş kazaları, hizmet kusuru, meslek hastalıkları, sözleşme hukuku gibi konulara yönelik müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Ticaret Hukuku: Şirket kuruluşu, sözleşmeler, ticari işlemler, şirket birleşme ve devralmaları gibi konularda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

Sözleşmeler Hukuku: Sözleşme hazırlama, yorumlama, feshetme ve uyuşmazlıklar gibi konulara yönelik müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Rekabet Hukuku: Rekabet ihlalleri, kartel oluşumu, haksız rekabet gibi konulara yönelik müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Tüketici Hukuku: Tüketicilerin hakları, tüketici sorunları, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemeleri gibi konularda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

Vergi Hukuku: Vergi davaları, vergi cezaları, vergi incelemeleri, vergi ihtilafları gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.