Kategori

Faaliyet Alanlarımız /

idare-hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, kamu hizmetlerini hayata yansıtmak ve kamu yararını gerçekleştirmek amacı taşıyan idarenin teşkilatlanması ve faaliyetlerini düzenleyen, bireye tanınan hak ve özgürlükler ile devlete tanınan statü ve ayrıcalıkları dengelemeye çalışan hukuk dalıdır.

İdare hukuku kavramı 19. yüzyılda hukuk devleti kavramı ile ortaya çıkmıştır ve hala gelişmektedir. İdarenin yapısı ve alanının çok geniş olması sebebiyle tedvin edilememiştir. Uyuşmazlığın tarafı olan idarenin mevzuatı uyarınca süreç değişmektedir. Bu sebeple daha çok içtihatlarla genişlemiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu idari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yargı yollarını oluşturmaktadır.

İdari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden biri veya birkaçında
hukuka aykırılık bulunması halinde açılan iptal davası; idari eylem veya işlemlerin kişinin haklarına doğrudan zarar vermesi, tazminin sağlanmasının gerekliliği halinde açılan tam yargı davası; hukuki ilişkinin varlığı, yokluğu veya içeriğinin saptanması hakkında açılan tespit davası ile hakkın korunması amaçlanmaktadır.

İdare Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

  • İdare hukuku kapsamında her türlü hukuki danışmanlık.
  • İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin davaların açılması ve takibi.
  • İdareye karşı açılacak tam yargı ve iptal davalarının açılması ve takibi.
  • Kamulaştırma Davaları.
  • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
  • İdare ile gerçekleştirilebilecek imtiyaz sözleşmeleri.
  • İdarenin taraf olduğu yap-işlet-devret sözleşmeleri.
  • Özelleştirme ve kamu ortaklığı sürecine ilişkin mütalaalara ilişkin MDM Hukuk Danışmanlık olarak deneyimli avukatlarımızla hizmetinizdeyiz.
İdare Hukukuna dair merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Scroll Up