enerji-ve-madencilik-hukuku

Enerji Ve Madencilik Hukuku

 yenilenebilir ve yenilenemez halde bulunan enerjinin tespiti, üretimi, tedariki, kullanımı ve dağıtımı hakkında düzenlemeleri ve vergilendirmeleri kapsayan hukuk dalıdır. Yenilenebilir enerjiyi, kullanmakla tükenmeyen enerji kaynakları (güneş, rüzgar vb.) oluştururken; yenilenemez enerji kaynakları elektrik doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) oluşturur.

Enerji olmaksızın birçok kamu hizmetinin düzenlilik ve süreklilik unsurlarını gerçekleştirmesi olanaksız hale gelmiştir. Enerji kullanımı ve çeşitlerinin artmasıyla, sonsuz ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanması sorunu hâsıl olmuştur. Bu da hukuki düzenlemeler yapılmasını mecbur kılmıştır. 20. yüzyıldan itibaren enerji hukukuna ilişkin uluslararası sözleşmelerde bazı normlara rastlansa da ayrı bir bölüm olarak düzenlenme alanı bulamamıştır. Enerji hukukunun kapsamı ikincil hukuki kaynaklar aracılığıyla genişlemiştir.

Ülkemizde de 80’li yıllarda yasal mevzuat şekillenmeye başlamıştır. Bu çerçevede elektrik, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), jeotermal kaynaklar ve doğal sular, nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışına ilişkin kanunlar Türk Hukukunda yer bulmuştur. Ayrıca bağımsız idari otoriteler aracılığıyla sürekli, kaliteli, düşük maliyetli, çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması ve rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Günümüzde faaliyet gösteren, dört ayrı enerji piyasası ile görev ve yetki alanı en geniş kurum Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’dur.

Enerji Ve Madencilik Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

  • Enerji ve Madencilik alanında türlü hukuki mütalaa ve danışmanlık hizmetleri.
  • EPDK ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki işlemlerin takibi.
  • Enerji Şirketlerinin Kurulmasına Dair Sözleşmeler.
  • Enerji yatırımlarının düzenlenmesi.
  • Ticari işletmelerin rekabet uyuşmazlıklarına ilişkin adli ve idari davaların açılması ve takibi.
  • Maden izin ve ruhsatları ile sözleşmeler.
  • İmtiyaz ve lisans sözleşmeleri hazırlanması
  • Sondaj ve Rehabilitasyon Sözleşmeleri.
  • Altyapı Çalışmalarına İlişkin Sözleşmeler gibi alanlarda MDM Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu olarak uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.
  • Enerji sektörüne yönelik her türlü sözleşmenin hazırlanması.

Enerji Ve Madencilik Hukukuna dair merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll Up