Kategori

Faaliyet Alanlarımız / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bir iş sözleşmesine dayanarak ücret geliri karşılığında, bir başkasının ad ve hesabına bağımlı olarak iş gören işçiler ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki bireysel ve toplu iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler aracılığıyla bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna sosyal güvenlik sistemi denmektedir. Sosyal güvenlik sistemi içerisindeki bireylerin ilişkileri Sosyal Güvenlik Hukukunun düzenleme alanına girmektedir.

Ülkemizde yasal mevzuatı büyük ölçüde 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu oluşturmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna hakim ilkeler çerçevesinde (işçinin korunması ilkesi, işçiyi koruma ve yardım, işçinin kişiliğinin tanınması, işçinin yönetime katılması, bireysel hukukun toplu hukuka dönüşmesi, toplu iş hukukunda tarafların özerkliği, nisbi emredici hukuk kuralları, işçi lehine yorum ilkesi) mevzuata uygun olarak iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri, işyeri iç yönetmelikleri hazırlanmakta; işyeri uygulamaları da içtihatta önemli bir yer kaplamaktadır.

Konusu insan emeği olan, çalışma, ücret ve bağlılık unsurları bulunan iş sözleşmesinin yapılması ve sınırları; iş sözleşmesinden doğan iş görme, özen, sadakat, düzenleme, talimatlara uyma, ücret ödeme, eşit davranma, gözetme gibi borçlar ve iş sözleşmesinin sona ermesi durumlarında yaşanacak uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşanmaması adına avukat desteği önem arz etmektedir.

İnşaat hukuku binanın yanı sıra arazinin tüm katmanlarındaki yapım faaliyetlerini (
yapı alt yapısı, montaj…) düzenleyen hukuk alanıdır. Oldukça teknik ve karmaşık hususları içeren mevzuat çerçevesinde imar hukuku ile birlikte değerlendirilmelidir.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Avukatlık Hizmetlerimiz

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık.
  • Toplu İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi.
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davaların açılması ve takibi.
  • İşe İade davalarının açılması ve takibi.
  • Kıdem, ihbar tazminatlarının tahsiline yönelik işlemler.
  • Hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi.
  • İş kazalarından kaynaklı alacak davalarının açılması ve takibi.
  • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafın çözümüne yönelik işlemler
  • İşçi ve taşeronlar arası uyuşmazlıkların çözümüne yönelik işlemler hakkında  olarak deneyimli ve uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna dair merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.