Kategori

Faaliyet Alanlarımız / Boşanma Hukuku

bosanma-hukuku

Boşanma Hukuku

Evliliğin eşler hayatta iken sona ermesine boşanma denir. Boşanma ve ayrılık kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Boşanma evliliği bütünüyle ortadan kaldırır. Fakat ayrılık durumunda evlilik henüz ortadan kalkmamıştır.

Boşanma mahkeme tarafından hükmedilen bir evliliği sona erdirme biçimidir. Ayrılık ise eşlerin birlikte alabilecekleri kararla da mümkün olabilir. Ayrıca evliliği de sona erdirmez. Türk Medeni Kanununa göre boşanma sebepleri sınırlı sayıdadır.

Kanunda özel boşanma sebepleri olarak:

Şunlar sayılmıştır:

 • Akıl hastalığı
 • Terk
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Zina

Ayrıca özel sebepler gibi belli bazı olguların varlığına bağlı olmaksızın;

 • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI genel sebebiyle açılabilmektedir.

Boşanma sebepleri ayrıca boşanmanın mutlak sebepleri ve nispi sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Mutlak olan sebepler belli bazı olayların varlığı halinde ortak hayatın devam edip edemeyeceği araştırılmaz. Mahkemece boşanmaya hükmedilir.

Nispi boşanma sebeplerin varlığı durumda ise ayrıca ortak hayatın devam edip edemeyeceği araştırılıp buna verilecek cevaba göre mahkeme tarafından boşanmaya hükmedilebilecektir.

Mahkeme tarafından ortak hayat devam edebilir mi edemez mi? diye araştırmaya bile gerek olmadan boşanmaya karar verilebilecek mutlak sebepler:

 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Eşlerin anlaşması,
 • Zina,
 • Terk ’dir.

Nispi boşanma sebeplerinde ise hakim tarafından belli bazı olayların varlığına rağmen bu olayların varlığı boşanma ya karar vermek için yeterli görülmez ayrıca bu olayların evliliğin devamına izin vermeyecek derecede olup olmadığının araştırılması gerekir.

Mahkeme tarafından evlilik birliği devam edebilir mi edemez mi? şeklinde araştırılıp buna göre boşanmaya karar verilen nispi nedenler ise:

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
 • Akıl hastalığı,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürmedir.

BOŞANMA SEBEPLERİNİN ANLAMLARI NEDİR?

HAKİM HANGİ DURUMLARDA BU SEBEPLERİN VARLIĞINDAN DOLAYI BOŞANMAYA KARAR VERİR?

 • AKIL HASTALIĞI: Eşlerden birinin evlilikten sonra hastalanarak evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesine neden olursa ve hastalığın geçmesinin imkansız olduğu resmi bir sağlık raporu ile tespit olunmuşsa oluşturur.
 • TERK: eşlerden birinin evliliğin getirdiği yükümlülüklerden kaçmak maksadıyla diğer eşi terk etmesi veya ortak konuta dönmemesi ile başlayan bir durumdur. Terk eden eş en az altı ay dönmezse ve dönmemeye devam ediyorsa terk eden eşe ihtar edilmiş fakat yine de dönmemişse bu durumda TERK boşanma sebebi oluşturacaktır.
 • SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME: Türk Medeni Kanununa göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse veya haysiyetsiz bir yaşam sürüyorsa ve bu durum diğer eş için katlanılamaz bir hale gelmişse boşanma sebebi oluşturur.
 • HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ: Eşlerden birinin diğer eşi öldürme niyet ve kastıyla hareket etmişse veya eşlerden biri diğerine eziyette bulunuyorsa ve beden ve ruh sağlığını bozan davranışlarda bulunuyorsa bu durum boşanma sebebidir.
 • ZİNA: Eşlerden biri karısı veya kocası olan diğer eş dışında herhangi bir kişiyle isteyerek cinsel ilişkiye girerse bu durum zina nedeniyle boşanma sebebidir. Ancak zinanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve zinanın yapıldığı tarihten itibaren ise 5 yıl içerisinde boşanma davası açılmalıdır. Bu süreler hak düşürücü süreler olup mahkeme tarafından resen dikkate alınmaktadır.
 • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI(GENEL BOŞANMA NEDENİ): Eğer evlilik birliği ortak hayatın devam ettirilmesi eşlerden beklenemeyecek ölçüde temelinden sarsılırsa her bir eşin boşanma davası açma hakkı vardır.

BOŞANMA HUKUKU KAVRAMI İÇERİSİNE GİREN AŞAĞIDAKİ ALANLARDA AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEYİZ:

Boşanma Davası:

Eşlerden biri ayrılığa veya boşanmaya hükmedilmesi için mahkemeye başvurur. Sadece ayrılık talep edilmişse hakim boşamaya karar veremez.

Hakim eşlerin 1-3 yıl ayrı yaşamalarına karar verebilir. Bu süre bitince ortak hayat kurulamamışsa boşanmaya hükmedilir.

Tedbir Talebi ve :

Aile mahkemesi hakimi evlilik müessesesinin önemine binaen boşanma davası açılmakla birlikte gereken tedbirleri resen alır. Eşlerden birinin diğerine dava süresinde tedbir nafakası altında bir miktar para ödemesine karar verebilir. Ayrıca ortak çocuklarının bakım ve masraflarını gidermesi için diğer eşe iştirak nafakası ödenmesine karar verebilir.

Ayrıca hakim talep üzerine veya resen malların yönetimi ve çocukların korunmasına ilişkin tüm önlemleri alabilir.

TAZMİNAT: Boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulabilir. Ayrıca boşanma davası sona erdiğinde de ayrı bir dava ile böyle bir talepte bulunulabilir. Tazminat boşanma davasının bir sonucudur.
MAL REJİMİ: Boşanmaya karar verildiğinde eşlerin bağlı bulundukları mal rejimi uyarınca malların paylaşımı yapılır.
ZİYNET EŞYASI: Kadın eşin evlilikle birlikte ortak konuta getirdiği halk arasında çeyiz denilen mallar ve yine kendisine düğün merasimleri esnasında takı olarak takılan ve halk arasında “mehir” olarak adlandırılan mallardan oluşur.

Boşanma davasına konu olabileceği gibi boşanma davasından ayrıca bir dava olarak da ziynet eşyalarının iadesinin istenebilmektedir.

Tüm bu davalarda ve uyuşmazlıklarda MDM Hukuk & Danışmanlık görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerin takibini yapar.

Boşanma Hukukuna dair merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll Up