Tazminat Hukuku

Mahkeme tarafından haksız fiile maruz kalan bir kişiye ödenmesine karar verilen bedele tazminat denir. Tazminat isteme hakkı ise kendine Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair kanunlarda yasal dayanak bulur. Bu bağlamda Tazminat Davası her hukuk dalıyla ilgisi bulunan bir dava türüdür. Tazminata uyuşmazlıkla ilgili açılan bir davada hükmedilebileceği gibi yalnızca tazminata hükmedilmesi için de dava açılabilir. Bu özelliğiyle tazminat davaları Türk Hukukunda başlıca bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tazminat davasını konu edinen hukuk dalına ise Tazminat Hukuku denir. Tazminat davaları başta maddi ve manevi tazminat, haksız işgal (ecrimisil) başta olmak üzere birçok şekilde karşımıza çıkabilir.

Tazminat Davalarına En Çok Sebebiyet Veren Sorunlar Nelerdir?

Tazminat davalarının kaynaklarının en yaygını haksız fiillerdir. Haksız fiil ise hukuka aykırı bir şekilde bir kişinin şahıs varlığında veya mal varlığında zarar meydana getirmektir. Tanımdan çıkarılabileceği üzere, trafik kazaları, hukuki sorumluluğunu yerine getirmemek haksız fillere temel örneklerden birkaçıdır. Tazminat davalarına konu teşkil eden diğer önemli konu ise sözleşmeye aykırı davranmaktır. Sözleşmeye aykırılık diğer tarafın maddi zarara uğramasına yol açabileceği gibi manevi zarara da yol açabilmektedir.

Tazminat Hukukuyla İlgili Temel Mevzuat

  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
  • 6857 sayılı İş Kanunu

Tazminat Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerin takibini uzman kadromuzla maddi ve manevi tazminat, haksız işgal tazminatı, araç değer kaybı bedeli, kıdem ve ihbar tazminatları başta olmak üzere tazminat hukukunda alanında hizmet vermekteyiz.