Kategori

Faaliyet Alanlarımız / Asker ve Polis Hukuku

asker-ve-polis-hukuku

Asker ve Polis Hukuku

Asker veya Polis olarak kamu hizmeti vermiş veya vermekte olan kişilere veya bu hizmet alımları için başvuran adaylara yönelik mülakat, göreve başlama, atama, terfi, disiplin işlemleri, ayırma, ilişik kesme, sözleşme feshi vb. idari işlemlere karşı başvurulan hukuk dalına asker ve polis hukuku denilmektedir.

Askerlik ve Polislik meslekleri birere kamu hizmetidir. Bu durumun ciddiyetine bağlı olarak Asker ve Polislerin meslek süreleri içerisindeki her türlü eylem ve işlemden dolayı sorumlulukları doğabilmektedir.

Asker ve Polis Hukuku’nun kendine has kanunları bulunmamaktadır. Bu hukuk dalı temelini Anayasadan alan düzenlemelerin yanı sıra birçok kanun ve yönetmelikte düzenlenmiş hükümleri bünyesinde barındırmaktadır.

Askerlik mesleği icra edenler için , TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, , TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği vb. daha birçok kanun ve yönetmelikte düzenleme bulunmaktadır.

Yine Polis olarak görev yapanlar için ise Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, , Terörle Mücadele Kanunu, Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği vb. daha birçok kanun ve yönetmelikte düzenleme bulunmaktadır.

Asker ve Polis Hukuku’na dair davalar İdare Mahkemeleri görev alanına girmektedir ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre yürütülür. Bu yüzden bu davaların dava süreci ve takibi diğer davalardan çok farklıdır.

MDM Hukuk & Danışmanlık, İdari Yargılama Hukuku usul ve sistemini kullanarak İdare Hukukunda uzmanlaşmış kadrosuyla gerekli hukuki işlemleri özenle gerçekleştirmektedir.

MDM Hukuk & Danışmanlık, İdari Yargılama Hukuku usul ve sistemini kullanarak İdare Hukukunda uzmanlaşmış kadrosuyla gerekli hukuki işlemleri özenle gerçekleştirmektedir.

Asker Ve Polis Hukuku Alanındaki Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Güvenlik Soruşturmasına İlişkin .
 • Sicil, Maddi ve Özlük Haklarına İlişkin Davalar.
 • Memurların Atama ve Nakil İşlemlerine ilişkin Davalar
 • Disiplin Soruşturmasına Savunma Verilmesi ve Takibi
 • Polis Okulu ve Askeri Okul Öğrencilerinin Sağlık Yönetmeliği
 • Disiplin Cezalarına ilişkin Davalar
 • Malullük davaları
 • Sözleşme Feshi, Yenilememesine İlişkin Davalar
 • Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Davalar
 • Atamaya İlişkin Davalar
 • Terör, Ödenek Ücrete ilişkin Davalar
 • Kurumlar Arası Geçişe İlişkin Davalar
 • İptal ve  gibi alanlarda  Bürosu görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerini profesyonel kadrosuyla titizlikle takibini yapmaktadır.
Scroll Up