Yoklama Kaçağı Nedir?

Yoklama Kaçağı Nedir? Yoklama kaçağı, zorunlu askerlik hizmetine çağrıldığı halde belirlenen süre içinde askerlik şubesine başvuruda bulunmayan kişileri tanımlayan bir terimdir. Türkiye’de askerlik, her erkek vatandaş için zorunlu olup, belirli

Devamını Oku »
Polislikte Göz Derecesi

Polislikte Göz Derecesi

Polislikte Göz Derecesi Polislik mesleğine girmek isteyen adaylar için sağlık şartları arasında göz derecesi önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Peki, polislikte göz derecesi nedir ve polis adaylarında hangi göz

Devamını Oku »
Asker-Güvenlik-Soruşturmasında-Nelere-Bakılır

Asker Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

Asker Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır? Asker güvenlik soruşturması, askeri personelin güvenlik açısından değerlendirilmesi için yapılan bir inceleme sürecidir. Bu süreçte çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulur ve farklı kaynaklardan bilgi toplanır.

Devamını Oku »
Polislik İçin Aranan Sağlık Şartları

Polislik İçin Sağlık Şartları Nelerdir?

Polislik İçin Aranan Sağlık Şartları Polislik İçin Aranan Sağlık Şartları Nelerdir POMEM Sağlık Şartları Nelerdir Makalesini Okuyorsunuz. Polislik i̇çin aranan sağlık şartları Nelerdir makalesini okuyorsunuz. Polis Akademisi’nde eğitim veren, Paem,

Devamını Oku »
Garnizon Nedir

Garnizon Nedir? Garnizon Ne Demek?

Garnizon Nedir Garnizon Ne Demek? Garnizon, askeri birliklerin, askeri birliklere hizmet eden kurumların ve askeri yetkililerin bulunduğu bir yerdir. Garnizonlar genellikle askeri eğitimlerin verildiği, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü ve askeri birliklerin

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Asker ve Polis Kavramları Nedir?

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 2’de askerlik, savaş sanatını öğrenmek ve yapmak zorunluluğu olarak açıklanmıştır. Asker ise askerlik zorunluluğu altına giren kişilerin özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere giren ve resmi bir kıyafeti olan kişi şeklinde açıklanmıştır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu madde 1’de polisi; asayişi, devleti, kişiyi, tasarruf emniyetini ve mesken düzenini koruyan, kişilerin ırz, can ve malını koruyan kişi olarak açıklanmıştır.

Asker ve Polis Hukuku Nedir?

Askerlik ya da polislik mesleği ile kamu hizmeti vermiş veya vermekte olan şahıslara veya bu hizmet alımlarına başvuran adaylar için yapılan mülakat, göreve başlama, atama, terfi, disiplin işlemleri, ayırma, ilişik kesme gibi idari işlemlere karşı başvurulması gibi konuları kapsayan hukuk dalına asker ve polis hukuku denir.

Asker ve Polislerin Tabi Olduğu Kanunlar

Askerlik mesleğini yapanlar Askeri Ceza Kanunu, TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, TSK Disiplin Kanunu, TSK Personel Kanunu, TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği gibi birçok kanunun ve yönetmeliğin kapsamındadırlar.
Polislik mesleğini icra edenler ise Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gibi kanun ve yönetmeliğe tabidir.

Asker ve polis hukuku, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensuplarının statülerini, görevlerini, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda yer alan temel kanunlar şunlardır:

Askerlik Kanunu: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askerlik yapan subay, astsubay, erbaş ve erlerin statülerini, görevlerini, hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Polis Vazife ve Görevleri Kanunu: Emniyet Teşkilatı’nda görev yapan polis memurları, komiserler ve müdürlerin statülerini, görevlerini, hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Milli Savunma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi ve genel teşkilatını düzenler.

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu: Emniyet Teşkilatı’nın komuta kademesi ve genel teşkilatını düzenler.

Asker ve Polis Hukuku’nun Kapsamı:

Asker ve polis hukuku, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok konuyu kapsar:

  • Askerlik ve polislik mesleklerine kabul şartları: Asker ve polis olabilmek için gerekli olan yaş, eğitim, sağlık ve güvenlik soruşturması gibi şartlar bu alanda düzenlenir.
  • Asker ve polislerin görev ve yetkileri: Asker ve polislerin hangi suçlara müdahale edebileceği, kimleri gözaltına alabileceği, arama yapabileceği gibi yetkileri bu alanda belirlenir.
  • Asker ve polislerin disiplini: Asker ve polislerin uyması gereken disiplin kuralları ve bu kurallara uymayanlara verilecek cezalar bu alanda düzenlenir.
  • Asker ve polislerin sosyal hakları: Asker ve polislerin maaş, tazminat, emeklilik, sağlık ve eğitim gibi sosyal hakları bu alanda düzenlenir.
  • Asker ve polislerin cezai sorumluluğu: Asker ve polislerin işlediği suçlara ilişkin cezai hükümler bu alanda yer alır.

Asker ve Polis Hukuku’nun Önemi:

Asker ve polis hukuku, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı’nın düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir rol oynar. Bu alandaki düzenlemeler, asker ve polislerin hak ve yükümlülüklerini belirleyerek, kamu düzeninin korunmasına katkıda bulunur.

Asker ve Polis Hukuku ile İlgili Bilgi Edinmek İçin:

Asker ve polis hukuku ile ilgili detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz: