Mdm Dark Logo
Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67)

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67)

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67) Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67); Askeri suçların tanımı Askeri Ceza Yasası’nda tam olarak yapılmamıştır fakat suçun maddesinden, yargı kararlarından yola çıkarak; asker kişilerce işlenen veya askeri bir menfaati ihlal eden eylemler olarak

Devamını Oku »
TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

10 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Yeni yönetmelikte: Yönetmeliğin ilk değişikliği yönetmeliğin kapsamı hakkında olmuştur. Bu bağlamda 10.08.2022 tarihli yönetmeliğin 1.maddesi ile 12.04.2014 tarihli yönetmeliğin

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Asker ve Polis Kavramları Nedir?

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 2’de askerlik, savaş sanatını öğrenmek ve yapmak zorunluluğu olarak açıklanmıştır. Asker ise askerlik zorunluluğu altına giren kişilerin özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere giren ve resmi bir kıyafeti olan kişi şeklinde açıklanmıştır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu madde 1’de polisi; asayişi, devleti, kişiyi, tasarruf emniyetini ve mesken düzenini koruyan, kişilerin ırz, can ve malını koruyan kişi olarak açıklanmıştır.

Asker ve Polis Hukuku Nedir?

Askerlik ya da polislik mesleği ile kamu hizmeti vermiş veya vermekte olan şahıslara veya bu hizmet alımlarına başvuran adaylar için yapılan mülakat, göreve başlama, atama, terfi, disiplin işlemleri, ayırma, ilişik kesme gibi idari işlemlere karşı başvurulması gibi konuları kapsayan hukuk dalına asker ve polis hukuku denir.

Asker ve Polislerin Tabi Olduğu Kanunlar

Askerlik mesleğini yapanlar Askeri Ceza Kanunu, TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, TSK Disiplin Kanunu, TSK Personel Kanunu, TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği gibi birçok kanunun ve yönetmeliğin kapsamındadırlar.
Polislik mesleğini icra edenler ise Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gibi kanun ve yönetmeliğe tabidir.

Asker ve Polis Hukukunda Mahkeme

Asker ve polis hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar İdari yargılama içerisinde çözüme kavuşur. Bu sebeple 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine tabi olup İdare Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Asker ve Polis Hukuku Avukatı

Güvenlik soruşturmasına ilişkin iptal davaları, sicil, maddi ve özlük haklarına ilişkin davalar, memurların atama ve nakil işlemlerine ilişkin davalar, disiplin soruşturmasına savunma verilmesi ve takibi, polis okulu ve askeri okul öğrencilerinin sağlık yönetmeliği,
disiplin cezalarına ilişkin davalar asker hukuku ve polis hukuku alanında en çok uyuşmazlık çıkan konulardır. Askeri ceza avukatı, askeri avukat, askeri avukat arıyorum gibi internette sıkça bu tarz aramalar yapılmaktadır. Asker ve polis hukuku uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için çıkan uyuşmazlık durumunda profesyonel ve yetkin, polislik alanı ile askeri konularda uzman avukat tarafından sürecin yönetilmesi önemlidir. Askeri davalara bakan avukatlar ile geri dönüşü olmayan olaylar doğurabilecek durumlardan istenilen sonuçla çıkılır. Askeri ceza avukatı Ankara ile alanında uzmanlaşmış avukat yardımı ile yaşanan mağduriyetler güzel bir süreçle son bulur.