adi-malul-nedir

Adi Malul Nedir?

Adi Malul Nedir? Adi Malul Nedir 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre her ne nedenle olursa olsun vücutlarında meydana gelen zarar veya iyileşmesi imkânsız hastalıklar nedeniyle görevlerini yapamayacak duruma

Devamını Oku »
tesis-guvenlik-belgesi-nedir

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir?

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir “Tesiste Güvenlik Belgesi” başlığı altında Türkiye’de işletmelerin güvenliği sağlamak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla almaları gereken belge, Tesis Güvenlik Belgesi olarak adlandırılmaktadır. Bu belge, ilgili

Devamını Oku »
Asker-Güvenlik-Soruşturmasında-Nelere-Bakılır

Asker Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

Asker Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır? Asker güvenlik soruşturması, askeri personelin güvenlik açısından değerlendirilmesi için yapılan bir inceleme sürecidir. Bu süreçte çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulur ve farklı kaynaklardan bilgi toplanır.

Devamını Oku »
Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet Rütbe Terfi Davaları Emniyet rütbe terfi davaları, polis memurlarının kariyer ilerlemeleriyle ilgili hukuki anlaşmazlıkları içerir. Bu tür davalarda genellikle, bir memurun rütbe terfisi sürecinin adil ve uygun bir şekilde

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Asker ve Polis Kavramları Nedir?

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 2’de askerlik, savaş sanatını öğrenmek ve yapmak zorunluluğu olarak açıklanmıştır. Asker ise askerlik zorunluluğu altına giren kişilerin özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere giren ve resmi bir kıyafeti olan kişi şeklinde açıklanmıştır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu madde 1’de polisi; asayişi, devleti, kişiyi, tasarruf emniyetini ve mesken düzenini koruyan, kişilerin ırz, can ve malını koruyan kişi olarak açıklanmıştır.

Asker ve Polis Hukuku Nedir?

Askerlik ya da polislik mesleği ile kamu hizmeti vermiş veya vermekte olan şahıslara veya bu hizmet alımlarına başvuran adaylar için yapılan mülakat, göreve başlama, atama, terfi, disiplin işlemleri, ayırma, ilişik kesme gibi idari işlemlere karşı başvurulması gibi konuları kapsayan hukuk dalına asker ve polis hukuku denir.

Asker ve Polislerin Tabi Olduğu Kanunlar

Askerlik mesleğini yapanlar Askeri Ceza Kanunu, TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, TSK Disiplin Kanunu, TSK Personel Kanunu, TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği gibi birçok kanunun ve yönetmeliğin kapsamındadırlar.
Polislik mesleğini icra edenler ise Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gibi kanun ve yönetmeliğe tabidir.

Asker ve Polis Hukukunda Mahkeme

Asker ve polis hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar İdari yargılama içerisinde çözüme kavuşur. Bu sebeple 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine tabi olup İdare Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.