AİLE HUKUKU

Temelini Türk Medeni Kanunu’nun 118-494. maddeleri arasındaki düzenlemelerden almakla birlikte birçok kanun ve yönetmelik hükümlerinden oluşmaktadır.
Aile hukuku; Kişiler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemekte ve ailenin, toplumun en önemli birimi olduğu gözetilerek devlet tarafından resen ele alınabilecek kadın hakları ve çocuk hakları dahil birçok hususu içermektedir.
Ayrıca Aile Hukukuna ilişkin ülkemizin de imzasının bulunduğu uluslararası birçok sözleşme mevcuttur.
MDM Hukuk ve Danışmanlık çağdaş toplumun vazgeçilemez birimi olan “Aile” kavramına hassasiyet göstererek titizlikle çalışmalarını yürütmektedir.
Aile Hukukuna Yönelik Bazı Kavramlar Şunlardır:

AİLE HUKUKU ALANINDA AVUKATLIK HİZMETMETLERİMİZ

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması gibi tüm bu davalarda ve uyuşmazlıklarda MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerin takibini yapar.