Kategori

Faaliyet Alanlarımız / Rekabet Hukuku

rekabet-hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet, kullanılacağı meslek alanı bakımından farklılık göstermekle beraber; mevcut piyasa sistemi içerisinde sosyal adaletin ve ekonomik etkinliğin sağlanması bakımından günümüzde gereklilik olarak görülmektedir. Türkiye’de Rekabet Hukuku, 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile kabul edilmiş ve 13.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4054 sayılı Kanun’un amacı, piyasa ekonomisinde işlerliğin sağlanması ve korunması olup bunu sağlamak amacıyla getirilmiş 3 tane yasak bulunmaktadır. Bunlar:

 • Rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı amacı ve etkisi olan anlaşmalar, kararlar ve uyumlu eylemler (Madde4)
 • Hakim durumun kötüye kullanılması (Madde 6)
 • Hakim durum yaratan veya mevcut hakim durumu güçlendiren ve rekabeti sınırlandıran birleşme ve devralmalar (Madde 7)

Rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı amacı ve etkisi olan anlaşmalar, kararlar ve uyumlu eylemler; belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Hakim durum, pazardaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri veya müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücüdür. Rekabet Hukukuna göre, hakim durumda bulunmak veya hakim duruma geçmek değil, hakim durumun kötüye kullanılması yasaktır. Hakim durumun kötüye kullanılması, hakim durumdaki teşebbüslerin pazardaki mevcut ve potansiyel rekabeti ortadan kaldırmasıdır.

4054 sayılı Kanun’a göre yasak olduğu belirtilen 3 duruma ilişkin düzenleme ve denetleme konusunda yetkili olan Rekabet Kurulu, re’sen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine kendiliğinden soruşturma açabilir ve birtakım müeyyideler uygulayabilir. Bu bakımdan Rekabet Kurulu’nun aslında yargının bir uzantısı olduğunu söylemek mümkündür.

Bununla birlikte Rekabet Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilmesi de mümkündür. Kurul kararlarına karşı 4054 sayılı Kanun’un 55. maddesine göre görevli mahkeme idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda idari yargılama usulüne göre genel yetki kuralı Rekabet Kurumu’nun Ankara’da bulunması nedeniyle Ankara İdare Mahkemeleri, Kurul Kararlarına karşı gidilecek yargı yolu bakımından görevli ve yetkili mahkemelerdir.

 Bürosu olarak müvekkillerimize Rekabet Hukuku’nu ilgilendiren uyuşmazlıklarda profesyonelce ve titizlikle hukuki hizmet vermekteyiz.

Rekabet Hukuku Alanında Verilen Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Rekabet Kurumu İncelemelerinde Temsil.
 • Rekabet Mevzuatına Uyum Konusunda Hukuki Destek.
 • Rekabet İhlallerinin Tespiti ve Çözümü.
 • Türk Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirimleri yapmak
 • Operatörler Arası İzin ve Sözleşmeler.
 • GSM Şirketleri Altyapı İzin ve Ruhsatlarının Alınması İşlemleri.
 • Hizmet Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi.
 • Tüketici Hakları ve Düzenleyici Otoritelerle İlişkiler.
 • Telekomünikasyon Mevzuatı ve Lisanslama Konusunda Hukuk Müşavirliği Hizmeti.

Rekabet Hukukuna dair merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll Up