Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, insanların ticari ilişkilerinde meydana gelen uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları çözmeyi sağlayan, mağduriyetleri engelleyen bir alandır. Ticari ilişkilerin sağlam ve hukuksal düzlemde değerlendirilmesini sağlar. Ticaret hukuku günümüzde sürekli gelişen ve değişen, dinamik bir hukuk dalı olup bu değişen düzenlemelerin uygulamada da sürekli karşımıza çıktığı için sürekli olarak takip edilmesi ve bu konuda bireylerin bilgilendirilmesi gereken bir alandır.

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesinin 3.fıkrasındaki hükme göre esas sermayesi 250.000 TL ve fazlası olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Anılan hükme uyulmaması durumunda ise, ilgili maddenin devamında da ön görüldüğü üzere “Hükme aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.” Cumhuriyet Savcısı tarafından idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Bu hüküm gereği MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sermaye miktarı en az 250.000 TL ve daha fazla olan anonim şirketlere dava avukatlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ticaret Hukuk ile ilgili görülen tüm davalar, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile) görülmektedir. Ticaret Hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklar bu kapsamda ele alınmaktadır.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, Ticaret Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda (şirketler hukuku, kambiyo davaları, kooperatifler hukuku ile ilgili davalar vs.) profesyonelce avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

TİCARET HUKUKU ALANINDA AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

 • Ticari İşletmenin Kuruluşu
 • Ticari Şirketlerin Kurulumu ve Hissedarlık Anlaşmaları
 • Ticari İşletmenin Devri
 • Ticari İşletme Rehni
 • Ticari Şirketlerin Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Davalar
 • Ticari Şirketlerin Genel Kurulu Kararlarının İptali
 • Ticari Şirketlerin Birleşmeleri ve Devralınmaları
 • Ticari Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • Kambiyo Davaları
 • Teminat Mektupları
 • Sigorta Hukuku
 • Garanti Sözleşmesi
 • Tahkim Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları