Kategori

Faaliyet Alanlarımız / Spor Hukuku

spor-hukuku

Spor Hukuku

Dünyada ve ülkemizde sporun toplum üzerinde yarattığı olumlu – olumsuz etkiler, yarattığı ekonomik değerler, gerek kamu hukukunda gerekse özel hukukta oluşturduğu kurumlar, kurallar ve anlaşmazlıklar sonucu yeni bir hukuk disiplini olarak gelişmiş batı ülkelerinde ders konusu olması ve spor hukuku ile ilgili araştırma merkezleri, enstitüler kurulması sonucunu doğurmuştur.

Spor hukukunu dar ve geniş anlamda spor hukuku gibi ikiye ayırırsak:

 • Dar anlamda Spor Hukuku, sportif faaliyetleri düzenleyen, spor dünyasını yöneten, spor yarışmalarını kurumsallaştıran kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.
 • Geniş anlamda Spor Hukuku ise, spor nedeni ile oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişilerin karşılaştıkları olayları düzenleyen ve sorunları çözen bir hukuk dalıdır.

Spor Hukuku, spor kulüplerinin dernek veya ticaret şirketi olarak faaliyet göstermeleri, oyuncuların ve kulüplerin kendi aralarında dernek oluşturmaları bakımından özel hukuk, özellikle ülkemizde son yıllarda artan sporda şiddet ve bunun neticesinde 2011 yılında oluşturulan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un çıkarılmasıyla birlikte verilen cezalar ve yine özellikle kulüpler nezdinde CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin verdiği cezalar bakımından  alanını da ilgilendiren karma bir hukuk dalı olduğu söylenebilir. Ayrıca belirtilmek gerekir ki, spor müsabakalarının uluslararası niteliği bu disipline uluslararası bir nitelik de kazandırmaktadır.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Spor Hukuku alanında; sporcu, teknik adam, spor kulüpleri, federasyonlar ve federasyon birlikleri arasında doğan, öncelikle mali uyuşmazlıklar ve disiplin uyuşmazlıkları olmak üzere tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimizi sportif yargı mercileri nezdinde temsil etmekteyiz.

Spor Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

  • haklarını ve yükümlülüklerini düzenler,
  • Spor kuruluşlarının yapısını, faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkileri düzenler,
  • Antrenörler başta olmak üzere sportif yaşamı yönetenlerin hukuki uyuşmazlıklarını çözmek,
  • Sportif faaliyetlerin ve ilişkilerin sosyal güvenli hukuku ve iş hukuku boyutuna bakmak,
  • Sporda şiddet, , ceza ve disiplin hukuku kapsamına giren eylemler gibi olumsuz davranışlara ilişkin hukuki uyuşmazlıkları çözer,
  • Profesyonel spor aktörlerinin hak ve ilişkilerinin düzenlenmesine danışmalık eder.

  Spor Hukukuna dair merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll Up