Aile Hukuku

Aile Avukatı

aile-avukati

Aile avukatı kavramını Aile Hukuku alanında Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal mevzuata hâkim, aile kurumunun önemini bilen, hukuk ilkeleri öncülüğünde yapıcı ve çözüm odaklı çalışan, başarılı, tecrübeli avukatlar oluşturmaktadır.

Aile Hukuku geniş kapsama sahip kompleks davalar içeren bir hukuk dalıdır. Nişanlanma, evlilik, boşanma, nafaka, mal rejimleri, aile konutu, evlat edinme, soy bağı, hısımlık, vesayet gibi hususlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin gerek yasal gerekse uluslararası sözleşmelerle bağlayıcılık kazanmış düzenlemeler doğrultusunda danışmanlık, hukuki destek, sürecin takibi, başvuru yollarının tüketilmesi aile avukatı tarafından gerçekleştirilecektir. 

Ailenin toplumun temel çekirdeğini oluşturduğu göz önüne alındığında aile hukukundan kaynaklanan problemlerin uzman aile avukatları ile çözüme kavuşturulması elzem görünmektedir. Zira aile hukukuna ilişkin düzenlemeler şekil unsuruna sıkı sıkıya bağlı ve emredici niteliktedir. Hukuki sürecin başından sonuna kadar aile avukatı vasıtasıyla takip edilmesi yeni mağduriyetlerin önüne geçerek hak kaybının yaşanmamasını sağlayacaktır.

Aile Hukukuna ilişkin davalar genellikle aile mahkemelerinde, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Aile hukukuna ilişkin uzmanlık ve tecrübe gerektiren her konuda MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.