Memur Hukuku

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2021

icisleri-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-2021

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2021

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2021 ‘e dair başvuru işlemleri 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 1772 kişinin alınacağı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama 8-12 Şubat tarihlerinde İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Açıklanan listede adı bulunan adaylar sözlü sınav yani mülakata hak kazanmış oldular. Bakanlık “adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazında oluşturulan listeler ile günlü katılım listeleri İçişleri Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecektir” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca mülakatın nerede gerçekleştirileceği de Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde yayımlanacaktır, şeklinde eklenmişti.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi şöyledir; https://www.icisleri.gov.tr/2021-yili-icisleri-bakanligi-4b-sozlesmeli-personel-girissozlu-sinavina-katilmaya-hak-kazanan-adaylara-ait-unvan-bazli-listeler

Bölgesel sınavların yapılacağı yerleri gösteren liste; https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/personel-genel-mud/2021_4b/yn/gun_tablo.pdf

2021 yılı İçişleri Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait günlü katılım listesi ise; https://www.icisleri.gov.tr/2021-yili-icisleri-bakanligi-4b-sozlesmeli-personel-giris-sozlu-sinavina-katilmaya-hak-kazanan-adaylara-ait-gunlu-katilim-listeleri

2021 yılı için İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı mülakatına katılmaya hak kazanan adayların öncelikle mülakata katılacakları sınav merkezlerini yukarıda linki bırakılan listeden tespit etmeleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yoğunluğun oluşmaması adına günlü katılım listelerinde belirtilen gün ve saatte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılacak adayların yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen veya edemeyen adayların sınava alımı mümkün olmayacaktır.

Alınacak personele verilecek ücretler ve alanlara göre personel sayısı dağılımı yine İçişleri Bakanlığınca yayımlanmıştır.

(https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/personel-genel-mud/2021_4b/2021_4b.pdf )

Giriş (Sözlü) Sınav Konuları İse Şu Şekildedir;

 • Avukat Kadrosu için; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür konularından,
 • Mühendis Kadrosu için; a-Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Kontrol ve Otomasyon konularından, b-Makine Mühendisi pozisyonu için; Malzeme, Makine Ekipmanları, Statik, Dinamik, Termo Dinamik, İmalat, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve İklimlendirme konularından, c- Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından, d-Bilgisayar Mühendisi pozisyonu için; Programlama Dilleri, Web Servisleri, Yazılım, Yazılım Mimarisi, Genel Kültür konularından,
 • Çözümleyici Kadrosu için; Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script), Nesne tabanlı analiz ve tasarım, Veri tabanı, Web Servisleri, Yazılım test teknikleri ve metodolojileri hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Genel Kültür konularından,
 • Şehir Plancısı Kadrosu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,
 • Arşiv Uzmanı Kadrosu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,
 • Programcı Kadrosu için; Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler, Genel Kültür konularından,
 • Tekniker Kadrosu için; a-Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından, b-Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
 • Büro Personeli Kadrosu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
 • Teknisyen (Elektrik-Elektronik) Kadrosu için; Temel Kavramlar ve Ölçme, Devre Elemanları, Güç Hesabı, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
 • Çağrı Karşılama Kadrosu pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
 • Destek Personeli(Şoför) Kadrosu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konular ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.

Sorulan sorular uyarınca puanlama ise 100 tam puan üzerinden yapılacaktır ve 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır:

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 50 puan,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 10 puan ,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 10 puan,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 puan,
 • Genel kültürü ve genel yeteneği 10 puan,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında 10 puan

Bu aşamadan sonra 70 puan ve daha fazla alabilen adaylar kesin sözlü sınava girecektir. Bu noktada sorular soruları başarı ile yanıtlamasına karşın 70 puandan az alarak kesinleşmiş listeye giremeyen ve başarısız olan adaylara itiraz hakkı tanınmıştır.

Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına İtiraz

İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilen kesin olmayan mülakat sınavı başarı listelerine karşı yapılacak itirazlar, listelerin ilan edildiği tarih itibariyle 2 iş günü içerisinde mesai saatlerinde, adayların sınava girdikleri sınav komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda bulunmaları gerekmektedir.  Dilekçede itiraz edilen hususlar net şekilde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. İlgili sınav komisyonları yapılan itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandırıp yayınlayacaktır. İtiraz sonuçlarına göre itirazı haklı görülen adaylar ile asıl ve yedek adaylardan oluşan kesinleşmiş giriş(sözlü) sınavı başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet sitesinde ilan olunacaktır. İlgili sınav komisyonlarının verdiği kararlar kesindir ve ilan edilen süre yani 2 iş günü içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

Dava Süreci

Mülakat neticesinde adayların olumsuz sonuca karşı itirazları da yine olumsuz olması halinde bu sonuca karşı idare mahkemesinde 60 gün içinde dava açma hakları bulunmaktadır.