t-c-anayasa-mahkemesi-m-ecevit-ve-digerleri-basvurusu

T.C. Anayasa Mahkemesi M. Ecevit Ve Diğerleri Başvurusu

Güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasının esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkeme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi Başvurusu TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ MEHMET ECEVİT VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2019/20601 Karar Tarihi: 4/11/2020   KARAR Başkan                        : Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler                        …

t-c-anayasa-mahkemesi-a-erdemir-basvurusu

T.C. Anayasa Mahkemesi A. Erdemir Başvurusu

Disiplin cezasına karşı açılan iptal davasında ceza yargılaması sonucu verilen beraat kararının dikkate alınmaması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.Anayasa Mahkemesi Başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Ahmet Erdemir Başvurusu Başvuru Numarası: 2016/10891 Karar Tarihi: 9/9/2020 KARAR Başkan                      : Kadir ÖZKAYA Üyeler                       : Celal Mümtaz AKINCI          M.Emin KUZ Yıldız SEFERİNOĞLU Basri…