MDM Hukuk olarak, mirastan çıkarma ve yoksunluk farkı konularında size hukuki destek sağlamaktan memnuniyet duyarız. Mirastan çıkarma ve yoksunluk farkı, miras hukukuyla ilgili iki farklı kavramı ifade eder.

  1. Mirastan Çıkarma: Mirastan çıkarma, bir mirasçının yasal olarak miras hakkının ortadan kaldırılması anlamına gelir. Miras bırakanın belirli nedenlerle mirasçısını mirastan çıkarmak istemesi durumunda, bu mirasçı miras hakkını kaybedebilir. Mirastan çıkarma genellikle ciddi ihlaller, haksız hareketler veya ahlaki nedenlerle gerekçelendirilir.
  2. Yoksunluk Farkı: Yoksunluk farkı ise, miras bırakanın, mirasçıyı mirasın bir kısmından veya tamamından yoksun bırakmak istemesi durumunda uygulanan bir hukuki kavramdır. Yoksunluk farkı, mirasçının miras payının düşürülmesi veya mirastan tamamen çıkarılması anlamına gelir. Yoksunluk farkı, miras bırakanın özellikle haksız hareketleri, ahlaki nedenler veya mirasçının belirli koşullara uymaması gibi durumlarda gündeme gelebilir.

MDM Hukuk olarak, mirastan çıkarma ve yoksunluk farkı konularında uzman avukatlarımızla size hukuki danışmanlık sağlarız. Müvekkillerimizin haklarını korumak, miras hukukuna ilişkin doğru bilgileri sağlamak ve gerekli hukuki adımları atmalarını desteklemek için çaba gösteririz. Size özgü durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak bu konuları ele alırız ve size özgün hukuki çözümler sunarız.

9 Nisan 2023
mirastan-yoksunluk-nedir

Mirastan Yoksunluk Nedir?

Mirastan Yoksunluk Nedir? Mirastan yoksunluk hali cezai olarak mirasçılıktan çıkarılma ile söz konusu olur. Saklı pay bir aileye aidiyete, aile bağlarının en yakın olduğu görüşüne dayanır. Oysa saklı paylı mirasçı […]