Boşanma-Davasında-Kullanmak-İçin-Alınan-Ses-Kaydının-Suç-Teşkil-Edip-Etmeyeceği

Boşanma Davasında Kullanmak İçin Alınan Ses Kaydının Suç Teşkil Edip Etmeyeceği

Boşanma Davasında Kullanmak İçin Alınan Ses Kaydının Suç Teşkil Edip Etmeyeceği Çağımızda teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık telefonlar, bilgisayarlar, fotoğraf, video, ses kayıt cihazları vasıtasıyla davalarda ispat aracı artmıştır. Hukukumuzda “ispat serbestîsi” kuralının kabul edilmiş olması da teknolojik ispat araçlarına dayanma sıklığını artırmıştır. Tüm davalarda bu teknolojik ispat araçlarına dayanılabilmekteyken boşanma davalarında özellikle aldatma nedeniyle…