İcra-İflas-Kanunu’nda-Sıra-Cetveli

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra takibinde haczedilen mallar satıldıktan sonra hacze iştirak eden alacaklılara dağıtılmak üzere satışı yapan icra müdürlüğünce alacaklılara paylaştırılır. Bu paylaşım belli bir sıraya tabi olarak paylaştırılmalıdır. Çünkü haczedilen mallar satıldıktan sonra tüm alacaklıların alacağını karşılamaya yetmeyebilir. İcra İflas Kanunu’muzun 140. Maddesi “Satış tutarı bütün alacaklıların…