T.C. Anayasa Mahkemesi

T.C. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek anayasal yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın korunması, yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak, Anayasa’ya aykırı olan kanunların iptali, bireysel başvuru hakkı, siyasi parti kapatma davaları, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin konular, seçimlerin sonucuna ilişkin itirazlar ve kamu hizmetlerindeki memurların cezalandırılması gibi birçok konuda yetkilidir.

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile birlikte kurulmuştur. 1982 Anayasası’nda da yer alan Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de hukuk devletinin korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, Anayasa’ya uygunluk denetimi ve demokratik rejimin korunması gibi önemli işlevleri yerine getirir.