Ticaret Hukuku

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davaları Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Mıdır?

ticari-nitelikteki-menfi-tespit-davalari-zorunlu-arabuluculuk-kapsaminda-midir

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davaları Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Mıdır?

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davaları Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Mıdır; Arabuluculuk müessesi 2018 yılında ticari nitelikteki uyuşmazlıklarda dava şartı olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla ticari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmamış ise mahkeme dava şartı yokluğundan usulden ret kararı verecektir.

Menfi tespit davaları ise türü ve niteliği çok iyi bilinen köklü bir dava türüdür.

Ticari Uyuşmazlıklar için Kanuna yeni eklenen dava şartı ile “… konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri…” için arabuluculuk zorunlu kılınmıştır. Kanunun maddesi çok açık olmakla menfi tespit davasının konusunun borcun inkârı olduğu bilinmekteyse de Bu konuda Yargıtay’a intikal etmiş çok fazla dosya bulunmamaktaydı. Arabuluculuğa başvurunun menfi tespit davalarında da dava şartı olup olmadığı konusunda farklı bölge adliye mahkemeleri birbirinin zıttı kararlar vermeye başlamıştı.

MENFİ TESPİT DAVALARININ ZORUNLU ARABULUCULUK  KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA BİRÇOK BAM KARARLARI TARTIŞMA HALİNDE İKEN UYGULAMADA BİRLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILAN TALEP ÜZERİNE YARGITAY İLGİLİ DAİRESİ TÜM BU KARARLARI İNCELEYEREK BİR SONUCA VARMIŞ VE KANUN MADDELERİNİN AÇIK OLDUĞU, MENFİ TESPİT DAVALARINDA BU DAVALARIN NİTELİKLERİ GEREĞİ ZORUNLU ARABULUCULUĞUN UYGULANAMAYACAĞI KARARINI ALMIŞTIR.

YARGITAY KARAR GEREKÇESİ VE SONUCU ŞU ŞEKİLDEDİR: