Spor Hukuku

Dopingle Mücadele Nasıl Yapılır?

dopingle-mucadele-nasil-yapilir

Dopingle Mücadele Nasıl Yapılır?

Bir sporcunu rakiplerine karşı üstünlük sağlamak amacıyla önceden tanımlanmış yasaklı maddeleri kullanarak vücuduna üstün hareket ve enerji sağlaması ve bu şekilde haksız rekabete neden olmasına doping denilmektedir. Dopingle Mücadele Nasıl Yapılır; 1999 yılında kurulan ve hükümetler üstü, uluslar arası bağımsız çalışan özerk bir kurum olan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), dünya çapında dopingle mücadele strateji ve kuralları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Ülkemizde ise dopingle mücadele 2011 yılında Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan protokole uygun olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde kurulmuş olan ve çalışmaları Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından tanınan TDMK tarafından yürütülmektedir. TDMK, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından geliştirilen veya güncellenen ve tüm dünyada sporcu, kuruluşlar, organizasyonlar vs. uymayı kabul ettikleri Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) uygulanması için işlerliği sağlamaktadır. Bu bakımdan Dopingle Mücadele Kurallarının yapıtaşlarından olan Yasaklı Maddeler Listesi, Dopingle Mücadele Talimatı ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları Standardı TDMK tarafından güncellenir, Türkçeleştirilir, yayınlanır ve federasyonlar tarafından işbirliği içerisinde uygulanması sağlanır.

Dolayısıyla dopingle mücadele kuralları, sporun ruhu diyebileceğimiz nitelikte temel değerlerin korunmasını sağlar. Zira doping tüm bu değerleri hiçe saymak ve adil sportif rekabeti yok saymak demektir ve ayrıca sporcunun sağlığının kalıcı olarak bozulmasına ve hatta ölümüne dahi neden olabilir.

Dopingle Mücadelede Kural İhlali

Dopingle Mücadele Talimatının 2.maddesi kural ihlallerini ayrıntılı olarak tanımlamış olup bu maddeye göre her sporcu Yasaklı Maddeler Listesi’nde yer alan maddelerin vücudundan girmesinden sorumludur. Buna göre sporcudan alınan örnekte yasaklı maddelere rastlanılması veya yasaklı madde bulunduğuna ilişkin belirtilerin mevcut olması durumunda sporcunun bu maddeyi kasten, kusur veya ihmalden veya bilinçli kullanıp kullanmadığına bakmaksızın ve aynı şeklide başarılı olup olmadığına bakmaksızın kural ihlali olarak kabul edilecektir.

Yasaklı madde kullanmak dışında, yasaklı madde ticareti yapmak, başka bir sporcuyu yasaklı madde kullanmaya teşvik etmek ve doping örneği vermeyi reddetmek gibi durumlarda da kural ihlali yapılmış sayılacaktır.

Doping Kontrolü

Doping kontrolleri Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) tarafından düzenlenir ve önceden tahmin edilebilir olmamasına dikkat edilir. Doping kontrolü yapılacak sporcular kura ile seçilebileceği gibi yarışmalarda derece elde edenler veya yarışmadan beklenmeyen bir üstün başarı sergileyen sporculara uygulanır.

Doping kontrolleri içlerinden en az 1 kişinin hekim olduğu ve bu konuda yetkili olan en az 2 Doping Kontrol Görevlisi tarafından yapılır.