657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye’de kamu hizmetinde çalışan devlet memurlarının haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen bir kanundur. Kanun, 14 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilmiştir ve birçok kez değiştirilmiştir.

Kanun, Türkiye’deki devlet memurlarının atanma, yükselme, terfi, sicil, özlük hakları, ödeme ve emeklilik gibi konularda haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Ayrıca, memurların çalışma saatleri, izin hakları, disiplin suçları ve cezaları, görev yerleri, görevden alma gibi konular da kanun kapsamındadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurları kapsamaktadır. Kanun kapsamında, öğretmenler, sağlık personeli, askerler, polisler, vergi memurları, adliye personeli ve diğer kamu hizmetinde çalışanlar yer alır.

Kanun, devlet memurlarının hizmetinde bulundukları kamu kurumlarından bağımsız bir şekilde düzenlendiği için, kamu hizmetinde çalışanların haklarının korunması ve eşitlik ilkesinin sağlanması için önemli bir düzenleyici belgedir. Kanun aynı zamanda, kamu hizmetinde çalışanların sorumluluklarını da belirterek, hizmet kalitesinin artırılmasına ve kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

Ancak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştiriler arasında, kanunun bazı hükümlerinin eski ve güncelliğini yitirmiş olması, memurların özlük haklarının yetersizliği ve görev sürelerinin çok uzun olması gibi konular yer alır.

3 Haziran 2023

Devlet Memurları Kanunu 125/E-F Ye Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Devlet Memurları Kanunu 125/E-F Ye Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-F maddesi, devlet memurlarına yönelik çeşitli disiplin cezalarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, devlet memurluğundan çıkarma cezası da […]