Ad değiştirme davası, bir kişinin adının yasal olarak değiştirilmesi için açılan bir hukuk davasıdır. Bu dava, kişinin adını değiştirmek istediği nedenlere bağlı olarak açılabilir.

Ad değiştirme nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterir, ancak genellikle şunları içerebilir:

  • Kişisel nedenler: Örneğin, evlenme sonrası eşin soyadını kullanmak veya kişinin kendisini daha iyi ifade edebileceği bir isme sahip olmak istemesi gibi.
  • Güvenlik nedenleri: Kişinin şiddet veya tehdit olaylarına karşı korunmak için adını değiştirmesi gerektiği durumlarda bu neden kullanılabilir.
  • Kimlik hırsızlığı nedeniyle ad değiştirme: Kişinin adı kimlik hırsızlığına uğramışsa, yeni bir ad almaya karar verebilir.

Ad değiştirme davası, çoğu ülkede mahkemede açılır ve belli bir ücret karşılığında başvuru yapılabilir. Başvuruda, ad değiştirme nedenleri belirtilmeli ve gerekli evraklar (örneğin, doğum belgesi, kimlik belgesi, vergi beyannamesi gibi) sunulmalıdır.