Adi Malul Ne Kadar Maaş Alır

Adi malul, çalışamayacak durumda olan kişilere verilen bir statüdür. 2024 yılı itibarıyla adi malullük maaşı, kişinin hizmet yılı ve prim gün sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak, adi malullük maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Kesin maaş miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanır ve kişinin prim gün sayısı ve sigorta primine esas kazançları dikkate alınarak belirlenir.