Asker Ve Polis Hukuku

Adi Malul Nedir?

adi-malul-nedir

Adi Malul Nedir?

Adi Malul Nedir; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre her ne nedenle olursa olsun vücutlarında meydana gelen zarar veya iyileşmesi imkânsız hastalıklar nedeniyle görevlerini yapamayacak duruma gelen tevdiatçı ve iştirakçilere malul denilmektedir.

Bu nedenlerle bu kişilere ödenen aylıklara da malullük aylığı adı verilmektedir. Adi malullük, harp malulü ve vazife malullüğü olmak üzere 3 çeşit malullük vardır.

Emekli Sandığı Kanunu’na göre emekli olabilmek için 3 koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Bu 3 koşulun gerçekleştiği kişisel emeklilik dilekçesi vererek emekliliğe ayrılabileceklerdir. Bu 3 şart:

  • Yıl şartı
  • Prim günü şartı
  • Yaş şartıdır.

NOT: Fakat engelli emeklilik ve malullü emeklilik durumlarından yukarıda belirtilen 3 şart değil 2 şart aranmaktadır.

Emekli Sandığına tabi memurların her türlü hastalık ve sakatlıkları tam teşekküllü devlet hastanelerinin sağlık kurulları raporları ile belgelenecektir. Ancak bu tür hastanelerin bulunmadığı durumlarda hastalık ve sakatlık raporları en az 3 hekimi bulunan yerel hastaneler tarafından verilecektir. Eğer bunlar da yoksa bu durumda malullük durumu, birinin o konunun uzmanı olması şartıyla en az 3 hekim tarafından birlikte verilecek raporla saptanacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki bu hekimlerden ikisi Emekli Sandığı kapsamındaki kurumların diğerinin de iştirakçinin çalıştığı kurumun hekimi olması şarttır. Düzenlenen rapor neticesinde kurumun re’sen memuru malullük nedeniyle emekli etmesi söz konusu olacağı gibi memurun da istemesi durumunda malullük nedeniyle emekliye ayrılabilecektir. Belirtmek gerekir ki malulen emekliye ayrılan memurların tekrar eski sağlıklarına kavuşmaları durumunda bu durum resmi sağlık kurulları tarafından tespit edildiği takdirde göreve dönmek isteyen memurların eski derece ve niteliklerine uygun görevlerine atanacakları da güvence altına alınmıştır.

Adi Malul Aylığı

Adi malullük, vazife malullüğünün kapsamına giren haller dışındaki sebep ve hallerden doğan malullük çeşidi olup bu kapsamda verilen aylığa da adi malullük aylığı denilmektedir.

Adi malullük Emekli Sandığı Kanunu’nun 44.maddesinde düzenlenmiştir. Adi malullük talebinde bulunan kişinin aldığı rapor kuruma verilir. Kurum aldığı bu raporu Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışmakta olan Sağlık Kurulu tarafından kişiye malullük verilip verilmeyeceği karara bağlanır. Adi malullük üzerinden bir kişinin emekli olabilmesi için en az 10 yıllık hizmet süresi bulunmaktadır. Kurumu tarafından malulen emekliliğe sevk edilen kişi şartları taşıması durumunda malulen emekli olur ve bu kişiye emekli maaşı bağlanır.

Bununla birlikte her adi malullük durumundan emekliye sevk işlemi gerçekleşmez. Adi malullük kararının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş olması durumunda bile çalışmasına engel teşkil etmeyen yani başka bir sınıf ya da başka bir vazifeye nakil suretiyle bu kişilerin başka bir görevi de yapmalarının mümkün olması durumunda çalışmaya devam edebilecektirler.

Emniyet ve TSK mensupları yaptıkları görevler ve hizmet sınıfları itibariyle kendi teşkilat kanunlarına ve kendi sağlık yönetmeliklerine tabiidirler. Sağlık konularında da Emniyet Teşkilatı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerinde yer alan sağlık şartlarına göre değerlendirilecektir. Bu yönetmeliklerde yer alan hususlar eğer ilgilinin Emniyet ve TSK içerisindeki görevini yapamayacak durumda olduğunu gösteriyor ise rapor alınması gerekecektir.

Adi Malul Ne Kadar Maaş Alır?

Belirtmek gerekir ki adi malul olan kişi vazife malulü olan kişiye nazaran daha düşük maaş alır. Bunun nedeni Kanun Koyucunun emekliliğin derecesine ve niteliğine yüklediği farklı anlamdır. 2021 yılı için en düşük malullük maaşı 1500 TL olmaktadır.

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki 5510 sayılı Kanun kapsamında adi malul olarak emekliliğe hak kazanan kişiler emekli olduklarında, hastalıkları düzelir ve bu durumu sağlık kurulu raporuyla ispat etmeleri durumunda tekrardan devlet memuru olabileceklerdir.