Asker Ve Polis Hukuku

Harp Malulü Nedir? Harp Malüllerine Maaş Bağlanır mı?

harp-malulu-nedir-harp-malullerine-maas-baglanir-mi

Makale Başlıkları

Harp malulü, vazife malullüklerinin özel bir türü olup 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 64.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre harp malulü, vazife malullüklerinden bu malullüklere;

  • Harpte fiilen ateş altında olan,
  • Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve görevlerinin sebep ve etkileriyle,
  • Harpte veya harbe hazırlık esnasında her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
  • Askeri harekâtı gerektiren iç tehdit ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
  • Barışta ve OHAL zamanlarında, emir veya görev ile uçuş gerçekleştiren uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emir ile görevli olarak hava aracında bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış gerçekleştiren dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında yer alanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
  • 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 61’nci ve 92’inci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren hallerde, birliklerin bulundukları yerlerden hareket etmelerinde itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş esnasında, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, BAĞ-KUR’a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca harp malulü denilmektedir.

Harp malullerinden; uzman erbaş olanlara bulundukları kademenin üç kademe ilerisindeki kademenin, uzman jandarma çavuş olanlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin emsal kademesinin, astsubaylar ile yarbay rütbesine kadar olanların (yarbaylar hariç) bir üst rütbesinin emsal kademesinin, yarbay olanlara albay, albay olanlara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amiral olanlara bir üst rütbenin, sivil iştirakçi olanlara ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki emsal kademenin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı bulunan derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü maaşı bağlanacaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki harp malullüğünde, vazife malullüğü sadece harple ilişkili olarak değil; bazı durumlarda barışta veya olağanüstü hallerde de gerçekleşebilmektedir.

Harp Malullüğü Maaşı

Vazife malullerinden harp malulü olarak sayılacakların bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını sağlayanların ve örnek tutulması gereken cesaret ve fedakârlık gösterdikleri sırada bu malullüğe uğradıkları sıralı üstlerince saptanan TSK mensupları ile TSK tarafından görevlendirilen sivil görevliler, Genelkurmay Başkanının uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile birlikte harp malullüğü zamları %25 fazlasıyla ödenir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki TSK vazife malullerine bağlanacak aylıkların hesabında; ilgili kanun uyarınca kendilerinin harp malulü olması durumunda bağlanacak aylık ve harp malullüğü zammı ile vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın %80’i vazife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenecektir.