Mdm Dark Logo
21 Şubat 2022

Alacağın Temliki (Devri)

Alacağın Temliki (Devri) Alacağın Temliki (Devri) Nedir? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 308.maddesine göre kişiler kanun, sözleşme veya işin niteliği engel oluşturmuyorsa alacaklarını borçlunun rızası aranmaksızın devredebilir. Borcun devredilmesinde alacaklının rızası aranırken alacağın devredilmesinde borçlunun rızası aranmaz. […]