Alacağın temliki, bir borcun tahsil edilmesi için borçlu tarafından alacaklıya yapılan bir devirdir. Bu devir işlemi ile borçlu, borcunu ödeyeceği kişiyi değiştirir ve artık ödeme yapacağı kişi alacaklı taraf olur.

Alacağın temliki, borçlunun borcu olan tutarı doğrudan alacaklıya ödeme yapmadan önce borçlunun yazılı iznini alması gerektiği için bir borçlunun rızası ile gerçekleştirilir. Alacağın temliki sözleşmesi düzenlenerek borçlunun onayı alınır ve alacaklı tarafına bildirilir.

Alacağın temliki işlemi, borcun ödenmesi için alacaklı tarafın daha etkili bir tahsilat yöntemi olarak kullanılır. Alacaklı, borçlunun ödeme yapmaması durumunda, artık borcun doğrudan kendisine ödenmesi gerektiğinden dolayı, daha etkili bir borç tahsilatı yapabilir.

12 Mart 2023
Alacağın-Temliki-(Devri)

Alacağın Temliki (Devri)

Alacağın Temliki (Devri) Nedir? Alacağın temliki (devri), bir alacağın, alacaklı tarafından başka bir kişiye devredilerek, yeni alacaklının alacağı tahsil etme hakkına sahip olması işlemidir. Temlik, borçlunun rızası olmadan gerçekleştirilebilen ve […]