Mdm Dark Logo
13 Şubat 2021

Amir veya Üste Tehdit Suçu ve Cezası

Genel Olarak Askeri Suç Tanımı: Askeri suç tanımı Askeri Ceza Yasası’nda yapılmamıştır fakat suçun maddesinden ve yargı kararlarından yola çıkarak asker kişilerce işlenen veya askeri bir menfaati ihlal eden eylemler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda asker bir kişinin […]