Araç haciz kaldırma, bir aracın üzerindeki haciz veya tedbirin kaldırılması işlemidir. Haciz veya tedbir, genellikle alacaklı bir kişi veya kurumun, borçlu olan kişinin veya kurumun mal varlığını korumak amacıyla alacaklarını tahsil etmek için uyguladığı bir hukuki işlemdir.

Araç haczi, borçlu olan kişinin veya kurumun üzerindeki borcunu ödemediği durumlarda gerçekleşebilir. Alacaklı, mahkeme kararı veya icra takibi sonucunda borçlu kişinin veya kurumun aracına haciz koydurabilir. Bu durumda, aracın devri, satışı veya üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması engellenir.

Araç haciz kaldırma işlemi ise, borçlu kişinin veya kurumun borcunu ödemesi veya alacaklı ile anlaşma sağlaması sonucunda gerçekleşir. Borçlu, alacaklıya olan borcunu tamamen veya anlaşmaya uygun şekilde ödediğinde veya alacaklı ile yapılan bir anlaşma sonucunda aracın üzerindeki haciz kaldırılır.

Araç haciz kaldırma işlemi genellikle icra dairesi veya mahkeme tarafından gerçekleştirilir. Borçlu veya temsilcisi, ilgili makama başvurarak araç üzerindeki haczi kaldırmak için gerekli belgeleri sunar. Bu belgeler, borcun ödendiğini veya alacaklı ile yapılan anlaşmanın uygulandığını kanıtlamaya yönelik olabilir.

Ancak, araç haciz kaldırma işlemi, yasal düzenlemelere ve ilgili mahkeme kararlarına uygun şekilde yapılmalıdır. Borçlu veya temsilcisi, icra hukukuna ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket etmeli ve gerekli prosedürleri takip etmelidir.

Özetlemek gerekirse, araç haciz kaldırma işlemi, borçlu olan kişinin veya kurumun borcunu ödemesi veya alacaklı ile anlaşma sağlaması sonucunda gerçekleşen bir hukuki işlemdir. İlgili makam veya mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, araç üzerindeki haciz kaldırılır ve borçlu kişi veya kurum tasarrufunu geri kazanır.

28 Şubat 2023
Araç Haciz Talebi

Araç Haciz Talebi

Araç Haciz Talebi Araç haciz talebi alacaklı, alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun aracına el konulması için icra dairesine araç haciz talebinde bulunabilir. Alacaklı icra dairesine giderek, kendisinin bir başkasından alacağı […]