Askeri Disiplin Mahkemeleri – Disiplin Mahkemeleri Nedir

Askeri disiplin mahkemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplin suçları işleyen askerlerin yargılanması için görevli mahkemelerdir. Bu mahkemeler, 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile kurulmuştur.

Disiplin Suçları:

Disiplin suçları, askerlerin kanunlara, yönetmeliklere ve emirlerine aykırı davranmasıyla işlenen suçlardır. Bu suçlar, kabahat ve suç olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Kabahatler: Küçük ve önemsiz disiplin ihlalleridir. Oda veya göz hapsi, para cezası ve kınama gibi disiplin cezalarıyla cezalandırılır.
 • Suçlar: Daha ağır disiplin ihlalleridir. Azarlama, alaydan alıkoyma, kademeden indirme, ordudan ihraç ve disiplin hapsi gibi disiplin cezalarıyla cezalandırılır.

Disiplin Mahkemeleri’nin Görevleri:

Askeri disiplin mahkemelerinin görevleri şunlardır:

 • Disiplin suçları işleyen askerlerin yargılanmasını yapmak.
 • Disiplin cezalarını vermek.
 • Disiplin cezalarının kaldırılması veya değiştirilmesi hakkında karar vermek.

Disiplin Mahkemeleri’nin Kuruluşu:

Disiplin mahkemeleri, bir başkan ve iki üyeden oluşur. Başkan ve üyeler, üst amir tarafından görevlendirilir. Disiplin mahkemeleri, her garnizonda ve alayda kurulur.

Disiplin Mahkemeleri’nde Yargılama Usulü:

Disiplin mahkemelerinde yargılama, sözlü ve aleni olarak yapılır. Sanık, savunmasını sözlü veya yazılı olarak yapabilir. Disiplin mahkemesi, sanığın savunmasını ve delilleri dinledikten sonra karar verir. Karar, gerekçeli olarak açıklanır.

Disiplin Mahkemeleri Kararlarına Karşı İtiraz:

Disiplin mahkemeleri kararlarına karşı, disiplin amirine itiraz edilebilir. Disiplin amiri, itirazı inceleyerek kararı onayabilir veya bozabilir. Disiplin amirinin kararı da bozulabilir.

Askeri Disiplin Mahkemeleri Hakkında Bilgi Edinmek İçin:

 • 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun’u inceleyebilirsiniz.
 • Milli Savunma Bakanlığı’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. (https://www.msb.gov.tr/)
 • Bir avukata danışabilirsiniz.

Askeri Disiplin Mahkemeleri ve Sivil Ceza Mahkemeleri Arasındaki Farklar

Askeri disiplin mahkemeleri ve sivil ceza mahkemeleri arasındaki bazı önemli farklar şunlardır:

 • Yargılayan Kurum: Askeri disiplin mahkemelerinde yargılama, askerler tarafından yapılırken, sivil ceza mahkemelerinde yargılama, hakimler tarafından yapılır.
 • Uygulanan Hukuk: Askeri disiplin mahkemelerinde 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun uygulanırken, sivil ceza mahkemelerinde Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili kanunlar uygulanır.
 • Ceza Türleri: Askeri disiplin mahkemelerinde disiplin cezaları verilirken, sivil ceza mahkemelerinde hapis cezası, para cezası ve diğer cezalar verilebilir.
 • Yargılama Usulü: Askeri disiplin mahkemelerinde yargılama sözlü ve aleni olarak yapılırken, sivil ceza mahkemelerinde yargılama sözlü ve yazılı olarak yapılabilir.

Disiplin mahkemeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.