Asker Ve Polis Hukuku

Askeri Disiplin Hukuku El Kitabı

askeri-disiplin-hukuku-el-kitabi

Askeri El Kitabı

Sunuş

Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin hiçbir kurumda olmadığı kadar önemlidir. Zira başlıca kamu görevlerinden olan ulusal güvenliğin sağlanması ve dolayısıyla askerlik hizmetinin yürütülmesi askeri düzenin sağlanması ve askeri hiyerarşinin, emir komuta zincirinin korunması yoluyla mümkün olabilir. Bu sebeple kanun koyucu ile TSK personelinin uyması gereken kuralları ve kurallara uymaması halinde karşılaşacağı yaptırımları genel olarak düzenlemiş ve detaylandırılmasını idareye bırakmıştır. İdare de çıkardığı yönetmelikler aracılığıyla kanunu detaylandırmıştır. Kanuna göre bazı disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıkken bazı disiplin cezalarına ise yargı yolu kapalıdır. Her alanda olduğu gibi TSK Disiplin Kanunu bağlamında verilecek cezalara hakkında idareye takdir yetkisi verilmektedir. Yine aynı kanuna göre bazı cezalara karşı yargı yolunun kapalı olması ise bu takdir yetkisinin kötüye kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Örnek vermek gerekirse tüm TSK personeline verilen , ve hizmete kısmi süreli devam cezalarına karşı yargı yoluna gidilememekte ve itirazın sonunda gelen cevapla birlikte ceza kesinleşmektedir. Verilen sonucu, disiplin cezası puanları toplamının 1 yıl içerisinde 18 puana ulaşması durumunda TSK Disiplin Kanununun 21.maddesi gereğince ilgili askeri personelin silahlı kuvvetlerle ilişiği kesilebilmektedir. Bu husus göz önüne alındığında bazı disiplin cezalarına karşı yargı yolunun kapalı olması ve disiplin amirine verilen takdir yetkisinin geniş olması sebebiyle takdir yetkisi, maiyetiyle arasında anlaşmazlık bulunan disiplin amiri tarafından kötüye kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra TSK Disiplin Kanununda, bu kanuna göre verilen disiplin cezalarının tebliğine ilişkin eksik hususlar bulunmaktadır. Cezaların usule uygun verilmemesi ya da ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesinin yaptırımları kanunda öngörülmemiştir. Bu sebeple uygulamada disiplin cezası vermeye yetkili makamların sıklıkla hata yaptıkları ve kanunda öngörülen sürelerin kısa olması sebebiyle askeri personelin hak kaybına uğradığı görülmektedir. Bu yazımızla hem disiplin cezası vermeye yetkili makamların sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmelerine yardımcı olmak hem de disiplin soruşturması geçiren askeri personelin hak kaybına uğramasını önlemeye yardımcı olmaya çalıştık. İlgililere şimdiden faydalı olması dileğiyle…

Çankaya, Haziran 2021

Saygılarımızla…

MDM HUKUK ve DANIŞMANLIK

Av. Ferhat GEBEŞ

 

Scroll Up