5 Temmuz 2022
Askeri İsyan Suçu (AsCK Md.100)

Askeri İsyan Suçu (AsCK Md.100)

Askerî  İsyan Suçu Nedir? Bu Suçta Korunan Hukuki Menfaat Nedir? Birden fazla askerî kişinin alenen toplanarak bir amire veya üste itaatsizliğe, mukavemete veya fiilen taarruza kalkışmasına askerî isyan denir. Bu […]