9 Nisan 2023

Belediyenin Yıkım, İnşaat Durdurma Kararına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Belediyeler, kendi sınırları dahilindeki yapıları denetlemek yoluyla imar planına veya inşaat ruhsatına aykırı yapıları tespit etmekle sorumludur. Aykırılığın tespiti durumunda, inşaatı durdurma ve yıkım kararı alma yetkisi belediye encümenine aittir. […]