28 Mart 2023

Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacılara Tanınan Hak Ve Hürriyetler Nelerdir?

Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacılara Tanınan Hak Ve Hürriyetler Nelerdir? Türk Hukukunda mülteci ve sığınmacılara tanınan hak ve hürriyetler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk düzenlemeleri kapsamında belirlenir. […]