Göçmen kaçakçılığı suçu

insanların yasadışı yollarla bir ülkeye sokulması, taşınması veya bu kişilerin yasadışı sınırlardan geçirilmesi işlemlerini gerçekleştiren kişilerin suçlu sayıldığı hukuki kavramı ifade eder. Bu suç, ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi cezalarla karşılanabilir.