Mdm Dark Logo
5 Ocak 2021

Harp Malulü Nedir? Harp Malüllerine Maaş Bağlanır mı?

Harp malulü, vazife malullüklerinin özel bir türü olup 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 64.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre harp malulü, vazife malullüklerinden bu malullüklere; Harpte fiilen ateş altında olan, Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, […]