28 Şubat 2023

Kesinleşmeden İlamlı İcra Yoluyla Takibi Yapılamayacak Mahkeme Kararları

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar, hukuki süreçlerin tamamlanması ve kararın kesinleşmesi gereken durumlarda ortaya çıkar. Bu kararlar, icra takibi için gereken koşulların henüz oluşmadığı durumlarda icra daireleri […]