Mdm Dark Logo
20 Aralık 2020

İcra Dosyası Kapatılırken Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir?

Alacaklının borcunu tahsil edebilmek adına başvurduğu icra takibi ödeme emrinin gönderildiği tarihten itibaren yedi gün içinde kesinleşir. Bu durumda icra takibinin sona ermesi için borcun ödenmesi ve icra dosyasının kapatılması gerekmektedir. Bu koşullar altında icra dosyasının kapatılması […]