İcra Ve İflas Hukuku

İcra Dosyası Kapatılırken Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir?

icra-dosyasi-kapatilirken-hangi-yontem-tercih-edilmelidir

Makale Başlıkları

Alacaklının borcunu tahsil edebilmek adına başvurduğu icra takibi ödeme emrinin gönderildiği tarihten itibaren yedi gün içinde kesinleşir. Bu durumda icra takibinin sona ermesi için borcun ödenmesi ve icra dosyasının kapatılması gerekmektedir. Bu koşullar altında icra dosyasının kapatılması için iki yöntem bulunmaktadır: İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Veya Haricen Ödeme.

İcra Dairesine Doğrudan Ödeme Yapılması Yönteminde; usulüne uygun yapılmış ödeme emri tebligatının üzerinde yer alan icra müdürlüğünün banka İBAN bilgileri doğrultusunda ödenecek tutar, dosya numarası gibi bilgiler açıklanarak ödeme yapılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus ödeme emrinde belirtilen miktar haricinde vekâlet ücreti, faiz, harç ve masraflar da borca ekleneceğinden ödeme yapmadan önce ödeme yapılacak tarihe ilişkin icra müdürlüğünün düzenlediği dosya hesabı raporunun alınmasıdır. Aksi takdirde kalan bakiye üzerinden tekrar icra takibi başlatılması mümkün olacaktır.

Haricen Ödeme Yapılması Yönteminde İse; alacaklı veya vekiline borcun ödenmesi ile alacaklı veya vekilinin icra müdürlüğüne bildirimde bulunmasıdır. Bu yöntemin tercih edilmesinde icra müdürlüğünün düzenlediği dosya hesap raporundaki kesinleşen borç miktarı üzerinde alacaklı ile iletişime geçerek anlaşılan bakiye üzerinden borcu kapatma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca haricen ödeme yapıldığında icra müdürlüğüne ödenecek tahsil harcının yarısı ödenmekte ve %2lik cezaevi harcından borçlu muaf tutulmaktadır.

Haricen ödeme yöntemi borçlunun icra dosyasını kapatmakta borç miktarı üzerinden avantaj sağladığı, icra dairesine doğrudan ödeme ise haciz yolunun alacaklının onayına bağlı olmaksızın kapanması açısından avantaj sağladığı yöntemlerdir.