imar-planinda-yaygin-hukuka-aykirilik-nedenleri-nelerdir

İmar Planında Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Nelerdir?

İmar Planında Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Nelerdir? Planlama aşaması; gerekli araştırmalarda bulunulması, problemlerin ortaya çıkarılması, bilgi ve veri toplamayla ilgili analiz süreci; bilgilerin birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesiyle ilgili birleşim aşaması ve plan kararlarının oluşumu aşamalarından meydana gelir İmar Planında Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri. Bu aşamada meydana gelebilmesi muhtemel olan hukuka aykırılık nedenleri incelenecektir. A. Planların…