bilisim-yoluyla-islenen-hakaret-sucu

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu ,Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesinde düzenlenen hakaret suçu, bir kişinin şeref ve saygınlığını rencide edecek, zedeleyecek nitelikte somut bir fiil yada olgu isnat etmek ya da imalarda bulunmak veya sövmek suretiyle kişinin şeref, onur ve haysiyetine saldıracak şekilde eylemlerde bulunmaktır. Hakaret suçu sadece yüze karşı değil mağdurun gıyabında da işlenebilir. Ancak…