is-davalarinda-arabuluculuk-nedir-nasil-yurutulur

İş Davalarında Arabuluculuk Nedir? Nasıl Yürütülür?

İş Davalarında Arabuluculuk Nedir? Nasıl Yürütülür? iş Davalarında Arabuluculuk 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesinin 1.fıkrası hükmüne göre 01.01.2018 tarihinden itibaren iş davalarında arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak dava şartı olup dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gereklidir. İş Mahkemeleri Kanunu madde 3/1’e göre; İşveren Alacakları ve…