isverenin-hakli-nedenle-derhal-fesih-hakki

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Fesih Hakkı, kanunda dört farklı madde halinde sayılmıştır. İşveren işçinin iş akdini dört ana sebeple haklı olarak feshedebilir. İşverenin bildirimsiz haklı feshi bu dört sebepten ibaret değildir. Bu sebeplerin dışında da işveren tarafından haklı fesih gerçekleştirilebilir. Taraflar ayrıca kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayacak şekilde sözleşme veya toplu sözleşme ile…