is-hukuku-avukati-ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara;  İşçi/İşveren Avukatı İş Kanunu kapsamında işçinin korunması ilkesi işçilerin alacaklarının ve iş güvencesi kapsamında iseler işe iadelerinin sağlanmasını kolay kılmaktadır. Ancak işverence haklı sebepler varsa işçilerin iş sözleşmelerinin bildirimsiz feshedilmesi de mümkündür. İş Hukuku Avukatı İşçilerin hak ve alacaklarının eksiksiz şekilde kendisine ödenmesi, İşçinin sadakat ve özen yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlar…