İşçiler, işten çıkarıldıktan sonra bir ay içinde işe iade davası açma hakkına sahiptirler. Ancak, bazı özel durumlarda bu süre uzatılabilir. İşe iade davası açma süresi, işçilerin haklarını korumak için önemlidir.