İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşe İade Davasının Sonuçları Nasıl Uygulanır?

ise-iade-davasinin-sonuclari-nasil-uygulanir

İşe İade Davasının Sonuçları Nasıl Uygulanır?

İşe İade Davasının Sonuçları Nasıl Uygulanır; işe iade davası, işveren tarafından haksız bir fesihle işi sonlandırılan işçinin aynı iş yeri ve aynı çalışma koşullarında tekrar çalışmaya başlamasına yönelik dava türüdür.

İşe iade davası ve işçilik alacakları davası birlikte açılamaz. Bu sebeple İŞE İADE DAVASI işverenin iş akdini haksız veya geçerli bir nedene dayanmayan fesih ile sona erdirmesi durumunda işçinin sadece tekrar işine başlamak için açması gerekli davadır. İşe iadesi sağlanan işçiye bununla birlikte mahkeme tarafından boşta geçen süreler için en fazla 4 aylık ücret tazminat olarak belirlenir.

İşe İade Davasının Kabulü

Davanın kabulü halinde işçinin işe iadesine karar verilir ve iş akdi hiç feshedilmemiş gibi olur.

İşe İade Davası Sonucunda;

Kararı verilebilir. İş güvencesi kapsamında olmayan işçiler ise kötü niyet tazminatı veya sendikal tazminat talep etmesi mümkündür.

En fazla 4 aylık boşta geçen süreler için ödenmesine karar verilen tazminattan alt işveren ve asıl işveren birlikte sorumludur.

Bu tazminatın ödenmemesi durumunda işçi tarafından yeni bir alacak davası açılabilir.

Ayrıca mahkeme işçinin işe iadesine karar vermiş ise işçiye tercih hakkı verilmemiştir, işçi işe başlamak yerine en fazla 4 ay boşta geçen süre tazminatını isteyemez.

İşe İade Davasında Süreler:

1 AY                   : İşçi iş sözleşmesinin feshi bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde arabuluculuğa başvurmalıdır.

2 HAFTA          : Arabuluculuğun olumsuz sonuçlanması durumunda arabuluculuk son tutanağının düzenlenmesinden itibaren iki hafta içinde işe iade davası açılmalıdır.

 

10 GÜN            : İş Mahkemesi tarafından işe iadesine karar verilen işçi, 10 gün içerisinde işe başlatılması için işyerine başvuru yapması gerekir.

1 AY                   : İşverenin mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen işçiyi işçinin işe başlama başvurusunun kendisine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde işe çağrı yazısını içerir ihtarname ile işe başlaması için davet etmesi gerekir.

2/ 4 GÜN         : İşveren tarafından işe davet edilen işçi, bildirim yazısının kendisine ulaşmasından itibaren işverenin bildirdiği tarihte işe başlaması gerekir. İşveren ise işçiye bildirimin ulaşmasından itibaren işyeri ile aynı yerde ise 2, işyerinden farklı bir yerde bulunuyor ise 4 gün kadar süre verecek şekilde işe başlama tarihi koymalıdır. (Yargıtay 9. daire bu şekilde bir makul süre kavramı getirmiştir.)

İşçinin 10 gün içerisinde işyerine başvuru yapmaması ve işverenin işe çağrısına uymayarak işe başlamaması durumunda fesih geçerli sayılır ve işçinin boşta geçen 4 aylık ücret ve iş güvencesi tazminatı isteme hakkı ortadan kalkar.

İşveren ise işçinin işe başlama başvurusundan itibaren 1 ay içerisinde işe davet bildirisi göndermemesi ve işçiyi işe başlatmaması durumunda işçinin en az 4 ay en fazla 8 ay işe başlatılmama tazminatı isteme hakkı doğar.

Ayrıca işveren işe iadesine karar verilen işçiyi aynı iş yerinde ve aynı pozisyonda çalıştırmak zorundadır. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik içeren çağrı üzerine işçinin iş akdini fesih hakkı doğar ve tüm tazminatlarını talep edebilir.

İşverenin elinde olmayan ve kendi kusuruna dayanmayan sebeplerle iş koşullarında değişiklik olması durumunda işveren işçiye bu değişikliği açıklayarak yeni bir teklif sunmalıdır.

Arabuluculukta İşe Başlatılma

  • İşçinin tazminatlar ve diğer hakları,
  • İşe ne zaman başlatılacağı,
  • Anlaşmaya rağmen işe başlatılmama durumunda tazminatlar

Konularının görüşülüp karara varılması zorunludur.

Arabuluculukta belirlenen tarihte işçinin işe başlamaması durumunda fesih haklı hale gelecektir.

Alt işverenlik söz konusu ise, alt işveren ve asıl işveren arabuluculuğa birlikte katılmak ve ortak bir karara varmak zorundadırlar.

  • İş hukuku uyuşmazlıkları ARABULUCULUK dava şartına tabidir. Bu sebeple iş akdi haksız feshedilen işçi işe iade davası açmadan önce arabuluculuk başvurusu yapmalıdır.
  • İş akdinin haksız feshinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 AY İÇERİSİNDE arabuluculuğa başvurulmuş olunması gerekir.
  • İşe iade için yapılan arabuluculukta anlaşmaya varılamadığı takdirde Arabuluculuk Son Tutanağının düzenlenmesinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE iş mahkemelerine dava açılmak zorundadır.
  • Anlaşma sağlanır fakat uyuşmazlık tamamen ortadan kalkmaz ise tarafların belirlediği HAKEM yoluna da 2 HAFTALIK süre içerisinde gidilebilir.

Arabuluculuğa başvurmaksızın dava açılırsa DAVANIN USULDEN REDDİ söz konusu olacaktır. Bu karar resen taraflara tebliğ edilecektir. Bu tebliğden itibaren 2 HAFTA içerisinde ARABULUCUK şartı yerine getirilmek üzere başvuru yapılabilir.

İşe İade Davasında İspat Külfeti:

İşveren işçiyi geçerli nedenle işten çıkardığını ispat etmek zorundadır.

İşçi işverenin belirttiği nedenden başka bir nedenle iş akdine son verildiğini iddia ederse bu iddiasını kanıtlamakla mükellef olur.