istirdat-davasi-nedir

İstirdat Davası Nedir?

İstirdat Davası Nedir? İcra davası sonucu borçludan herhangi bir sebebe dayanmaksızın alınan paranın, borçlu tarafından geri ödenmesi amacıyla açılan dava türüne istirdat davası denmektedir. İcra takibine itiraz etmemiş veya itirazı kaldırılmış olan kişiler, alacaklı olduğunu iddia eden kişilere borcun edası mahiyetinde kısmen ya da tamamen ödeme yapmış ise ödemenin yapılmasından itibaren 1 yıl içerisinde ödediği…