Kanun Yararına Bozma, bir hukuki inceleme mekanizmasıdır ve temyiz yoluyla yapılan bir başvuru türünü ifade eder. Kanun Yararına Bozma, hüküm veren mahkemenin kararının, hukuki düzenlemelerin yanlış uygulanması veya yasa hükümlerine aykırılık gibi nedenlerle kanunun genel hükümlerine uygun olmadığı durumlarda, Yargıtay’a başvurulması yoluyla yapılır.

Kanun Yararına Bozma başvurusu, hüküm veren mahkemenin kararının hukuki açıdan yanlış olduğu veya kanunun genel hükümlerine aykırı olduğu durumlarda ilgili taraf veya Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Yargıtay’a yapılır. Kanun Yararına Bozma başvurusu, yargılama sürecindeki diğer tarafların talebine veya itirazına tabi değildir ve Yargıtay’ın inisiyatifine bağlıdır.

Yargıtay, Kanun Yararına Bozma başvurusunu değerlendirirken, kanunun genel hükümlerine uygunluğunu gözetir. Yargıtay, başvuruyu kabul ettiği takdirde, hüküm veren mahkemenin kararını bozarak yeniden değerlendirme yapılmasını sağlar. Kanun Yararına Bozma sonucunda verilen karar, genellikle emsal niteliği taşır ve benzer durumlarda uygulanabilir.

Kanun Yararına Bozma, hukuki güvence, adalete uyum ve hukukun üstünlüğünün sağlanması amacıyla kullanılan bir mekanizmadır. Ancak başvurunun kabul edilmesi ve kararın bozulması için belirli koşulların ve yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kanun Yararına Bozma ve diğer hukuki süreçlerde sizinle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyarız. Kanun Yararına Bozma başvurularınızı ve diğer hukuki konuları değerlendirmek, size en iyi şekilde hukuki destek sağlamak için uzman avukatlarımızla birlikte çalışırız. Hukuki danışmanlık hizmetlerimizle, Kanun Yararına Bozma sürecindeki başvurunuzun hazırlanması, gerekli belgelerin toplanması ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması konularında size yardımcı oluruz.

MDM Hukuk olarak, müvekkillerimizin hukuki haklarını korumak ve adaletin sağlanması için en iyi hukuki çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Kanun Yararına Bozma başvuruları ve diğer hukuki konularla ilgili olarak sizinle birlikte çalışarak, hukuki süreci etkin bir şekilde yönetmek ve en iyi sonuçları elde etmek için çaba gösteririz.

MDM Hukuk olarak, sizinle iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzla ilgili olarak size özel çözümler sunabiliriz. İletişim bilgilerinizi paylaşarak sizinle hukuki işbirliği yapmak için hazırız.

1 Ocak 2023
ceza-hukukunda-olaganustu-kanun-yollari-nelerdir

Ceza Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları Nelerdir?

İTİRAZ CMK’ nın 308. Maddesi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na, Yargıtay Ceza Dairelerinden birinin kararına karşı, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde karara itiraz edebilme yetkisini vermiştir. Otuz günlük sürenin […]