idare-hukukunda-olaganustu-kanun-yollari

İdare Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları

Kanun yolu; ilk derece mahkemesinde verilen bir karara karşı, bu kararın usule veya hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle denetlenmesi için yargı düzeninin en üst mahkemesine başvurmaktır.idare hukukunda kanun yolları Kanun yollarının amacı hem kendisi hakkında yanlış karar verildiğini düşünen bireylerin bu yolla tatmin edilmesini ve bireylerin, toplumun adalete olan inancını güçlendirmek hem de usule veya hukuka…